Om vår kyrka

 

"Överallt är Kärleken"

 

        

 

Den konstnärliga insatsen på korväggarna och över altaret vill försöka ge vilopunkter men också leda blicken längre och högre in i kyrkorummet.

Motivval och färgsättning syftar till att framställa olika aspekter på den allt offrande kärleken.

Modern och barnet, Herden och fåret och Kristi kors är alla symboler för osjälviskhet och medkännande.

Man kanske också kan säga att bilderna framställer utvecklingen frän barndomens tillitsfulla oskuld via mognadens självprövning och klarsyn till den allt genomskådande och förlåtande människokärleken.

Samma blommor som barnet håller i sin hand lyser också vid korsets fot.

Den runda formen över altaret är varm och ljus och är i sig själv en bild av helhet och harmoni. Den kanske också kan ge en stämning av soluppgång.

Genom korset kan vi ana uppståndelsens möjlighet och i absidens tak se en flik av ett gudomligt universum.

Lars Huck Hultgren

 

- Tillbaka -