Om vår kyrka

 

Mosaiken ovanför stora ingången

 

"Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom en våldsam storm hade farit fram; och det uppfyllde hela huset där de sutto och tungor såsom av eld visade sig för dem och satte sig på dem". (Apostlagärningarna 2:2-3).

 

Judiska pingstdagen firades femtio dagar efter påsk och apostlarna var tillsammans. Plötsligt fylls hela huset av ett väldigt dån och tungor som av eld visade sig ovanför apostlarnas huvuden. De började tala andra språk och fylldes av den helige Ande. Många judar hade kommit till Israel för att fira pingst. De levde i många olika länder, långt borta (diasporan - förskingringen ).

 

De förundrades över att apostlarna kunde tala olika språk och många dessutom. Petrus tog till orda och berättade om Jesus från Nasa­ret och de underverk Han utfört, om hur Han dött på korset och återuppstått på tredje dagen och att Han nu satt på Guds högra sida. "Gud har gjort Honom till Herre, denne Jesus som ni har korsfäst", sade Petrus. Folk blev skakade och uppmanades att omvända sig och låta sig döpas i Jesu Kristi namn. Den dagen blev de troende nästan tre tusen flera!

 

Jag har haft denna text som utgångspunkt när jag utfört utsmyckningen ovan entréporten på Lundby nya kyrka. Jag har givit frisen nam­net "Tungor av eld". Den är utförd i handslaget kakel i stengodslera. Kaklet är bemålat med matta och glansiga glasyrer, oxider och guld.

 

Här följer några förklaringar av dekorer och reliefer på resp. platta:

 

 

Du kan tolka de små plattorna hur du vill egentligen. Vissa förenklade symboler känner du igen, andra är öppna för egen tolkning. Jag vill inte styra.... Därför har jag stiliserat ganska mycket och använt geometriska former.

 

Herman Fogelin

 

- Tillbaka -