Om vår kyrka

 

Kyrkans orglar

 

Lundby Nya Kyrka har två orglar. En romantisk kororgel med 22 stämmor byggd av Magnussons Orgelbyggeri som är placerad till vänster framme i koret.

Läktarorgeln är en s.k digitalorgel med hela 72 stämmor, byggd av Allen. Ljudet alstras digitalt via en dator och återges via 18 st högtalare placerade bakom galler på båda sidor om det stora fönstret i väster på läktaren.

 

Hans Agrell

 

                               

 

- Tillbaka -