Om vår kyrka

 

Lundby Nya Kyrka under 110 år

 

Tacksägelsedagen den 17 oktober 1886 var en glädjefylld högtidsdag i Lundby församling. Den nya efterlängtade kyrkan invigdes med jubel och tacksamhet. De assisterande prästerna, kyrkoråd och skolråd m.fl. samlades i Gamla Kyrkan kl. 09.30. Dessa gick sedan i procession genom den gamla kyrkbyn fram mot den nya kyrkan. Man förde med Bibel, nattvardskärl och andra värdefulla inventarier. Kl. 11.00 skulle invinningen ske. Redan kl. 09.00 öppnades dörrarna, och på en kort stund var kyrkan fylld till trängsel. Man kan verkligen tänka sig in i den stämning och förväntan som låg i luften, när processionen tågade in i helgedomen och orgelns toner brusade. Domprosten Anton Rosett talade över ordet från Lukasevangeliet 14:17 "Kommen, ty nu är allt redo". Och kyrkoherde Ullman predikade över ämnet: "Vad manar oss vår nya kyrka att tacka Gud för och bedja Gud om"? Han slutar sin predikan med att tacka Gud för att Han i denna bygd upprättat en kristen församling, som får möta Honom i helgedomen. Och han hoppas och ber, att Lundbyborna skall svara upp mot de förväntningar som Gud ställer på dem. Alla gladdes åt den nya kyrkan, som var uppförd efter ritningar av arkitekt Adrian Peterson, och som stod på en "upphöjd, fri och dominerande plats".

Natten till den 7 februari 1993 blev en sorgens och smärtans stund i Lundby, när den vackra kyrkan totalförstördes genom mordbrand. Tusentals människor defilerade under tystnad, tårögda på söndagen förbi den brinnande helgedomen. Många upplevde det som om en del av dem själva försvann. Redan på måndagen höjdes röster för att få en ny kyrka på samma plats. Spontant startades en insamling, och genom ett massivt stöd från församlingsbor och såväl nuvarande som tidigare Hisingsbor mognade tankarna att av försäkringsmedel få bygga en ny kyrka för Lundby i tiden med rötterna i historien. Till vår stora glädje fattade Kyrkofullmäktige ett enigt beslut om delta den 30 november 1993.

Nu upplever dagens Lundbybor och många andra något av samma glädjefyllda förväntan som församlingsborna för 110 år sedan. Det är en vacker syn att se kyrktornet med den gyllene tuppen resa sig över hustaken när man åker Lundbyleden fram. "Klassisk, tidlös" kallade någon vår nya kyrka, och det tycker jag är en träffande beskrivning. En äldre Lundbybo berättade, att han först ville, att kyrkan skulle byggas upp precis som den nedbrunna var. Men nu när han sett vår nya kyrka skjuta i höjden tycker han mer och mer om den för varje dag. Det är säkert så, att hans upplevelser sammanfattar vad många känner.

Församlingslokalerna i kyrkan ger oss nya möjligheter till församlingsarbete. Vi kan fortsätta gemenskapen efter våra gudstjänster. Vi planerar också förstås vardagsarbete för olika åldrar. Kyrkans röda tegel är en anknytning till den nedbrunna kyrkan. Två av mässkrudarna finns kvar, liksom dopfatet och nattvardskärlen, som förvarades i det brandsäkra valvet. Några grundstenar är inmurade i den nya kyrkogrunden. En av kyrkklockorna är gjuten av malmen från de gamla kyrkklockorna. Den andra kyrkklockan kommer från S:t Jörgens nedlagda kyrka. Det är alltså delvis samma klockmalm som på nytt ljuder över det goda Hisingslandet. Mynt, tidningar m.m. som återfanns i en kopparcylinder under tornet finns att se inom glas och ram ute på kyrktornet. I samband med Biskopsvisitationen i Lundby den 30 november 1995 murade biskop Lars Eckerdal in ett nytt dokumentskrin under altaret med den dagens tidningar, våra församlingsblad sedan branden och vår tids mynt.

Det står i den nya evangelieboken en innerlig bön av en okänd bedjare. De orden vill jag gärna sätta som överskrift till allt som kommer att äga rum i vår nya kyrka. Vi ber, "att dörren till detta hus blir vid nog att ta emot alla som längtar efter kärlek och gemenskap och dess tröskel så slät, att den inte blir en stötesten för barn eller vilsna fötter". Vi känner djup tacksamhet mot alla som gett oss helhjärtat stöd från första dagen efter branden. Insamlade medel har delvis använts till konstnärlig utsmyckning som är väl synlig i kyrkan. Dessa konstverk kommer för framtiden att påminna om alla givmilda människor på och utanför Hisingen som ville ge sitt bidrag till att en ny vacker kyrka i Lundby byggdes på samma heliga plats.

 

Alf Österström

 

- Tillbaka -