Om vår kyrka

 

Glasmålningar till Lundby Nya Kyrka

 

 

Cirkeln i sin oändliga rörelse - vila och stillhet - ett emblem orubbligt statiskt blev en insikt, som efterhand växte fram allt starkare för mig under skissarbetet med de tre rosettfönstren.

 

Tecknar jag en cirkel på ett papper beskriver den lika mycket ett hål som en rund platt yta. Den skapar inte något rum - möjligen en rymd. Den rör sig inte som ellipsens, vilken beskriver rummet mer påtagligt i sidled och djupled.

 

Cirkeln blev en utmaning för mig. Att på något sätt få den att kränga eller vrida sig - i bästa fall att snurra. Cirkeln som form påverkade mig att teckna linjerna diagonalt i målningarna. På så sätt vrids bilden några snäpp åt höger i förhållande till cirkelns vertikal och horisontal.

 

Teckningen har inte sin utgångspunkt i cirkelns centrum utan faller snarare in i bilden utifrån. Jag tror att jag under arbetets gång styrts delvis av formella estetiska överväganden men också av de begrepp om rosettfönster i största allmänhet som finns lagrade inom mig. Målningarna har en tendens att ta över och påvisa lösningar, som jag inte tänkt mig. Jag upptäcker plötsligt någonting i en form, som kanske i all hast blivit instinktivt applicerad - en ofrivillig rörelse, vilken har mer med min egen motorik att göra.

 

Någonting uppstår som jag aldrig sett - men ändå känner igen.

  

Arne Charlez

 

- Tillbaka -